نرم افزار

مهندسی نرم افزار چیست؟

مهندسی نرم افزار شاخه ای از علوم رایانه است که شامل توسعه و ساخت نرم افزار سیستم های رایانه ای و نرم افزار کاربردی است. نرم افزار سیستم های رایانه ای از برنامه هایی تشکیل شده است که شامل برنامه های رایانه ای و محاسباتی است. نرم افزار برنامه های کاربردی متشکل از برنامه های کاربر متمرکز است که شامل مرورگرهای وب ، برنامه های پایگاه داده و غیره است.

در حال حاضر به دلیل افزایش اعتماد به فناوری موبایل ، سرمایه گذاری مبتنی بر سرمایه گذاری ، افزایش پیچیدگی تکنولوژی و صنایع در حال ظهور ، سرمایه گذاری های زیادی برای مهندسی نرم افزار انجام می شود. به نظر می رسد تقاضا برای مهندسین نرم افزار ماهر و زبردست پایان ندارد. این تقاضا با تغییر چشم انداز اقتصادی تقویت می شود و به نیاز به راه حل های فناوری دامن می زند. با میلیاردها دستگاه فیزیکی در سراسر جهان که اکنون به اینترنت متصل هستند و داده ها را جمع آوری و به اشتراک می گذارند ، همه صنایع به سرعت در حال تبدیل شدن به صنایع محور فناوری می شوند.

مهندسان نرم افزار دانش گسترده ای راجع به زبان های برنامه نویسی ، توسعه نرم افزار و سیستم عامل های رایانه ای دارند و اصول مهندسی را برای ایجاد نرم افزار اعمال می کنند. با اعمال این اصول مهندسی در هر مرحله از فرآیند توسعه ، از تجزیه و تحلیل الزامات گرفته تا فرآیند نرم افزار ، می توانند سیستم های سفارشی را برای مشتری های خاص ایجاد کنند. همانطور که یک مهندس عمران اطمینان حاصل خواهد کرد که یک پل از پایه و اساس محکم برخوردار است ، یک مهندس نرم افزار نیز با مطالعه دقیق الزامات و کار با فرآیند توسعه به روشی منظم شروع می کند.