ادمین

اینترنت اشیاء (IOT) چیست؟

اینترنت اشیا, یا IOT, به میلیاردها دستگاه فیزیکی در سراسر جهان اشاره دارد که در حال حاضر به اینترنت متصل هستند, همه داده‌ها جمع‌آوری و به اشتراک گذاشته می‌شوند. ... ادامه مطلب