فایل صوتی نظریه الگوریتمی بازی ها خانم دکترمرجان عبدیزدان

voice recording

درس: نظریه الگوریتمی بازی ها
مدرس: خانم دکترمرجان عبدیزدان
معرفی درس:

نظریه الگوریتمی بازی ها از آخرین زمینه‌های پژوهشی است که در تعامل با اقتصاد، علوم کامپیوتر و ریاضیات است. در اوایل دهه ۱۹۹۰ و با ظهور اینترنت، این نظریه به واسطه گستردگی زمینه‌های جدید کاربردش مورد توجه قرار گرفته‌است. این حوزه مطالعات ریاضی بازی‌ها کاملاً متمرکز بر روشهای محاسباتی رایانه‌ای و الگوریتمی است. این مطالعات بین رشته‌ای بسیار جذاب بوده و غالبا ترکیبی از متدولوژی‌ها و تکنیک‌هایی از حوزه‌های بهینه سازی و الگوریتم‌ها و نظریه بازی‌ها است.

توضیحات:

فایل های صوتی منتشر شده به صورت ضبط شده از کلاس ها و جلسات برگذارشده در دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر زیر نظر استاد عبدیزدان می باشد.تمامی فایل های صوتی در یک فایل زیپ شده قرار گرفته اند.

جزوهجزوه و کتابفایل صوتی

دانشگاه آزاد ماهشهردکتر عبدیزداننظریه الگوریتمی بازی هانظریه بازی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!